การท่องเที่ยวแบบ Agro tourism ในสวนบัวครบวงจร

การท่องเที่ยวแบบ Agro tourism ในสวนบัวครบวงจร

การท่องเที่ยวแบบ Agro tourism ในสวนบัวครบวงจร

 Agro tourism หมายถึง การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตร กรรมของชาวชนบท โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้มาทำให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน และตัวเกษตรกร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและผล กระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม  การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง เพื่อชื่นชมความสวยงาม ความสำเร็จ และเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ 

ร้านอาหารไปทางไลฟ์เปิดสถานที่ให้ท่องเที่ยวเชิงวิจัยบัว ให้กับนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพราะเราเชื่อว่าการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน คือการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ

มาเที่ยวที่นี่ เรามีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสอนการปลูกบัว

เรียนรู้การทำนาบัว

กิจกรรมพายเรือ ใช้ชีวิตกับธรรมชาติ

ที่นี่เรามีอาหารจากบัวให้ได้ลิ้มรสความอร่อย

        สนใจกิจกรรมสอบถามรายละเอียด ได้ที่ คุณชนะ  เหลือรักษ์  เบอร์โทรศัพท์ 021571423

วัน ที่ไปทางไลฟ์ ได้อะไรกว่าที่คิด

โพสต์เมื่อ :
2562-02-03
 2320
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์